About

Name

Kiminori Morishita Garments Lab.

Address

Hanegi IGH Forrest House Q, 1-21-12 Hanegi,
Setagaya- ku, Tokyo 1560042 Japan